ESTEL XX-XXI Collection

Collection: ESTEL XX-XXI
Art director: Andrey Pulin
Hairstyles: Andrey Pulin,
Andrey Sobolev, Olga Potapova
Makeup: Daria Stakhovskaya
Models: Pavel Puzankov, Ilya Shemyakin,
Leonid Bogdanov, Roman Egorov,
Vsevolod Maevsky, Oleg Sivkov,
Timofey Tsibulsky, Alexander Shtyrkov,
Alexey Baranov
Set Designer: Olga Dikun
Filming administrator: Victoria Rodionova
Photo: Georgy Semyonov