GENEVIE-HOMME Collection

Collection GENEVIE-HOMME 2018

Art Director: Andrey Pulin

Hairstyles: Andrey Pulin
Andrew Sobolev
Ilya Skovorodko
Oksana Solovyova
Lika Nikon

Makeup: Daria Stakhovskaya

Models: Valentine Jasen
Vladislav Kondakov
Dmitry Kuchinsky
Andrew Nightingale
Sergey Moiseev
Dmitry Ivanov

Production designer: Olga Dikun

Photo: Georgy Semenov

Administrator of filming: Alla Frolova